Avs 46 | Ett litet hus

Vad vill man egentligen göra när man blir stor?

Våra ettor ger dig svaret när de i grupp pratar om vad de egentligen vill jobba med!