Avs 11 | Lektion år 1906 (3/3)

Hur var besöket på Skansen?
Det här är en serie i tre delar. 
Medverkande i detta avsnitt är Hilda, Samuel & Maija i klass 3C.