Avs 10 | Lektion år 1906 (2/3)

Hur var det att vara lärare år 1906?
Det här är en serie i tre delar.
Medverkande i detta avsnitt är Mimmi & Minea i 3B som intervjuade Anja från skansen.