Avs 06 | A visit from India, Goa!

Say hello to the teachers from St. Josephs Institute in India, Goa!
Get to know what Priti, Kakoli and Sumangali thinks about our school and what they love the most about Sweden!

ENGLISH TRANSLATION / ENGELSK ÖVERSÄTTNING

Intro: Hey! Before we kick off the podcast, I just want to say that this episode will be in English and that the interview has been translated on banpoddens website. Why this is in English is because we had visitors from India and the St. Josephs Institute in Goa. It is this school we cooperate with in the Skype project.
Now I will not take up more time, let’s get this started.

Hi, my name is Hanna and I’m here with Priti, Sumangali and Kakoli from S:t Joseph’s Institute in India.
Hello - Welcome to Sweden and Banslättsskolan!
-Thank you

It is a pleasure to have you here - but why are you visiting us?
-Well, it is a teacher exchange program and we are here to understand the Swedish education system.

Cool! What have you been up to during your stay?
-During our stay we have experienced various teaching techniques, teaching aids, authentic food, greenery and you wonderful people.

Thank you. What are your thoughts about our school?
-This school has an amazing infrastructure, advanced technology, well planned lessions and we are feeling happy to be here.

Great! How is Banslättsskolan different from your school?
-Apart from common subjects we have yoga, zumba, dance and abacus. Whereas your school has technology based learning and life teaching skills like carpentry, sewing, gardening and gymnastics. It’s wonderful.

I would like to do yoga but what is abacus?
-Abacus is a calculating instrument where in it has a frame with beads so children learn to add, subtract, multiply and division.

Ok! What do you like the most about Sweden?
-Well in Sweden - variety of flowers, fruits, the pleasant weather, zero pollution, beautiful land, amazing people like you all and of course fika!
*laughs*
-Last but not the least - on behalf of  S:t Joseph we would like to say “Tack så mycket!” we are happy to be here! Thank you so much for having us here! Hejdå!

I love fika! Thank you for your time, have a safe trip home!
-Thank you!

SWEDISH TRANSLATION / SVENSK ÖVERSÄTTNING

Intro: Hej! Innan vi kickar igång podden vill jag bara säga att detta avsnitt sker på engelska och att hela intervjun finns översatt på banpodens hemsida. Varför det sker på engelska är för att vi haft besök från Indien och S:t Josephs Institute i Goa. Det är nämligen dem vi samarbetar med i Skype-projektet. Nu ska jag inte ta upp mer tid utan nu kör vi igång tycker jag!

 

Hej, jag heter Hanna och jag är här med Priti, Sumangali och Kakoli från S:t Josephs Institute i Indien.
Hej - Välkomna till Sverige och Banslättsskolan!
-Tack!

Det är ett nöje att ha er här - men varför besöker ni oss?
-Vi är delaktiga i ett utbytesprogram för lärare och vi är här för att förstå det svenska utbildningssystemet.

Häftigt! Vad har ni haft för er under vistelsen?
-Under vårt besök har vi upplevt olika undervisningsmetoder, läromedel, autentisk mat, grönska och alla ni underbara människor.

Tack. Vad är era tankar om vår skola?
-Denna skola har en fantastisk infrastruktur, avancerad teknik, välplanerade lektioner och vi känner oss glada att vara här.

Fantastiskt! Hur skiljer sig Banslättsskolan från er skola?
-Bortsett från vanliga ämnen har vi yoga, zumba, dans och abakus. Medan er skola har teknikbaserat lärande och ämnen som träslöjd, textilslöjd, trädgårdsarbete och gymnastik. Det är underbart.

Jag skulle vilja hålla på med yoga, men vad är abakus?
-Abakus är ett beräkningsinstrument. Den har en ram med pärlor så att barnen lär sig att addera, subtrahera, multiplicera och division.

Ok! Vad tycker du mest om i Sverige?
-Ja, i Sverige - era olika blommor, frukter, skönt väder, inga föroreningar, vackra landskap, fantastiska människor som ni alla och naturligtvis fika!
*Skrattar*
-Sista men inte minst - på uppdrag av S:t Joseph skulle vi vilja säga "Tack så mycket!" Vi är glada över att vara här! Tack så mycket för att vi får vara här! Hej då!

Jag älskar fika! Tack för er tid, ha en säker resa hem!
-Tack!