Avs 05 | Möt Marie-Louise

Träffa Banslättsskolans textilslöjdslärare!
Varför blir man textilslöjdslärare? Varför trivs man på Banslättsskolan?