Avs 03 | Elevrådet och Trivselgruppen

Elevråd och trivselgruppen
I detta avsnitt blir Karolina som är med i elevrådet och trivselgruppen intervjuad av Anelia och Celine.