Avs 02 | Hästhagen

Hästhagen – ett matematikproblem
En ny hästhage ska byggas, men hur många stolpar behövs det? I klassen har vi jobbat med problemlösning, detta är ett exempel på hur det lät.